Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

Parlament Crne Gore donio je 'povijesni zakon' o zaštiti svojih građana, javljaju tamošnji mediji. Prijedlog Demokratskog fronta o konverziji kredita u 'švicarcima' u eure dobio je potporu svih zastupničkih klubova. 

Za novi zakon glasala su 52 zastupnika, šest ih je bilo protiv, a petorica su bila suzdržana. 

Ovim su zakonom obuhvaćeni svi krediti koje je odobrila Hypo banka, kao i oni koje je banka već jednostrano raskinula zbog nemogućnosti plaćanja od strane klijenata. 

Osnovu za konverziju kredita predstavlja iznos koji je klijent dobio u banci u trenutku zaključenja ugovora. Nakon što izvrši konverziju franaka u eure, banka je dužna izvršiti novi obračun kredita s uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2% na godišnjoj razini. 

Banke konverziju moraju izvršiti u roku od 30 dana nakon stupanja zakona na snagu, a u roku od 45 dana banke klijentima moraju dostaviti nove ugovore obračunate u eurima, službenoj valuti Crne Gore. 

Nadzor nad primjenom zakona imat će Centralna banka Crne Gore koja će također vršiti i nadzor nad bankama i procesom konverzije. 

Zakon mora stupiti na snagu osam dana od objave u 'Službenom listu Crne Gore'.