Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

Donosimo vam prve neslužbene rezultate za Parlament BiH sa biračkih mjesta sa području grada Bihaća.

Prema  neslužbenim rezultatima za Parlament BiH sa područja grada Bihaća:

SDA - 7579

SDP - 2863

DF - 2945

SBB - 2665

Prema  neslužbenim rezultatima za  Skupštinu USK sa područja grada Bihaća:


SDA -  1379

SDP -  480

DF - 484

SBB - 
518

A-SDA - 300