Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

Centralna izborna komisija  objavila je konačne/zvanične rezultate Općih izbora u BiH koji su održani 12. oktobra ove godine. Nije bilo mnogo promjena u odnosu na preliminarne rezultate koji su se mogli naći na sajtu Centralne izborne komisije.

Tako u klupama Parlamentarne skupštine BiH od ove godine nećemo gledati sljedeće zastupnike:

Darko Babalj (SDS), Mirsad Đugum (SBB), Petar Kunić (DNS), Adnan Bašić (SBB), Mirza Kušljugić (SDP), Nermin Purić (DNZ), Mato Franjičević (HDZ), Niko Lozančić (HDZ), Beriz Belkić (SBiH), Azra Hadžiahmetović (SBiH), Božo Ljubić (HDZ 1990 - HSPBiH), Salko Sokolović (SDA), Mladen Ivanković - Lijanović (NSRZB), Zijad Jagodić (SDA), Boško Tomić (SNSD), Saša Bursać (SNSD), Slavko Jovičić (SNSD), Dragan Vrankić (HDZ), Nermina Ćemalović (SDP), Zvonko Jurišić (HDZ 1990 - HSPBiH), Danijela Martinović (SDP), Nermina Zaimović - Uzunović (SDP), Ismeta Dervoz (SBB), Emir Kabil (SBB), Milorad Živković (SNSD), Anto Domazet (SDP), Drago Kalabić (SNSD) i Vesna Krstović - Spremo (PDP).

Nova imena nakon ovih Općih izbora u klupama Zastupničkog doma Parlamenta BiH će biti:

SDA: Safer Demirović, Mirsad Mujić, Halid Genjac, Nermina Kapetanović i Sadik Ahmetović
SNSD: Nikola Špirić, Miroslav Milovanović i Staša Košarac
DF: Željko Komšić, Damir Bećirović, Mensura Beganović, Hanka Vajzović i Maja Gasal - Vražalica
SDS: Đorđo Krčmar i Nenad Lalić
HDZ/HSS/HKDU/HSP: Borjana Krišto, Monika Tomić, Vjekoslav Bevanda i Nikola Lovrinović
SBB: Fehim Škaljić, Mirsad Isaković, Damir Arnaut i Mirsad Džonlagić
A-SDA: Jasmin Emrić
PDP/NDP: Momčilo Novaković
DNS: Jovan Vukovljak

Neke stranke će imati više mandata nakon ovih izbora, dok su neke izgubile mnogo toga u odnosu na Opće izbore iz 2010. godine. Ta lista je sljedeća (prvi broj označava broj mandata nakon izbora iz 2010. godine, a drugi broj označava broj mandata nakon izbora iz ove godine):

SDA: 7/10 
SNSD: 8/6
DF: 0/5 
SDS: 4/5
HDZ-HSS-HKDU-HSP: 3/4
SBB: 4/4
SDP: 8/3
A-SDA: 0/1
PDP-NDP: 1/1
DNS: 1/1
HDZ 1990: 2/0
SBiH: 2/0
DNZ: 1/0
NSRZB: 1/0

Kada su u pitanju zanimanja poslanika koji će naredne četiri godine raditi u Parlamentarnoj skupštini BiH lista je sljedeća:

Stranka demokratske akcije (SDA)

Šefik Džaferović: Diplomirani pravnik, u politici od 1996. godine. Radio kao sudija Općinskog suda u Zavidovićima sedam godina, a nakon toga radi kao sudija Višeg  suda u Zenici osam godina. Bio je načelnik Centra službi bezbjednosti, te predsjedavajući Skupštine ZDK. Na većim nivoima vlasti je od 1996. godine.Šemsudin Mehmedović: Diplomirani inžinjer mašinstva, u politici od 2006. godine. Radio u preduzeću UNICO Tešanj osam godina, a radio je u MUP-u RBiH i MUP-u ZDK. Do 2002. godine je bio uposlenik firme MHB - autoconfort. Safer Demirović: Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva, zaposlen u RMU Banovići. Amir Fazlić: Diplomirani inžinjer tehnolog; u politici od 1996. godine. Bio je načelnik Općine Gradačac, a bio je i predsjedavajući Skupštine TK. Asim Sarajlić: Profesor sigurnosti koji je bio hotelski inspektor, u politici od 2004. godine. Bio je načelnik Općine Vogošća. Mirsad Mujić: Izvršni direktor za poštanski promet u JP BH Pošta, u politici od 2010. godine. Diplomirani je pravnik. Senad Šepić: Profesor historije, u politici od 2007. godine. Radio je u Parlamentu FBiH, te u Vijeću ministara BiH. Halid Genjac: Ginekolog, u politici od 1996. godine. Bio je guverner SBK do 1996. godine, te direktor Medicinskog centra Travnik do 1995. godine.  Nermina Kapetanović: Doktor medicine, u politici od 2010. godine. Radila je u Domu zdravlja Zenica tri godine, a nakon toga je radila u Kantonalnoj bolnici u Zenici do 2003. godine. Sadik Ahmetović: Defektolog, u politici od 1995. godine. Bio je zastupnik u NSRS-a, kao i zastupnik u Parlamentu BiH. Bivši je ministar sigurnosti BiH.

Ukupno:10
Pravnik: 2
Doktor: 2
Profesor: 2
Inžinjer mašinstva: 1
Rudarski tehničar: 1
Inžinjer tehnologije: 1
Defektolog: 1

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD)

Nikola Špirić: Doktor ekonomskih nauka, u politici od 1993. godine. Radio je kao profesor na nekoliko fakulteta. Bio je predsjedavajući Vijeća ministara, a nakon toga je izabran za ministra finansija i trezora BiH. Dušanka Majkić: Ekonomist, u politici od 1998. godine. Bila je direktorica preduzeća "Govorne tehnologije", a bila je i direktorica privatnog preduzeća "Logos-tel". Miroslav Milovanović: Veterinar, u politici od 2010. godine. Radio je u radio u porodičnom preduzeću Nutritio d.o.o. Na mjesto narodnog poslanika u NSRS je izabran 2010. godine. Milica Marković: Profesor romanistike, u politici od 2003. godine. Kao profesor je radila samo dvije godine, i to honorarno, predavajući francuski i latinski jezik. Lazar Prodanović: Hirurg, u politici od 2010. godine. 1987. godine se zaposlio u Opštoj bolnici u Zvorniku, a nakon toga je bio direktor Zdravstvenog centra u Zvorniku. Staša Košarac: Diplomirani menadžer koji je radio u NSRS do 2011. godine. Radio je i u Vijeću naroda RS-a.

Ukupno: 6
Ekonomist: 2
Veterinar: 1
Profesor: 1
Doktor: 1
Menadžer: 1

Demokratska fronta (DF)

Željko Komšić: Pravnik, u politici od 1996. godine. Radio je u Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice Federacije BiH, a bio je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Bio je i načelnik Općine Novo Sarajevo. Bivši je član Predsjedništva BiH u kojem je radio u dva mandata. Damir Bećirović: Savjetnik za unutrašnju politiku i medijе u Predsjedništvu BiH i član Predsjedništva DF-a. Mensura Beganović: Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu, od 1999. godine radi u firmi koju je sama osnovala. U politiku je ušla nedavno.Hanka Vajzović: Ona je doktor nauka orijentalnih jezika, a radi i kao profesor na Univerzitetu u Sarajevu. Radila je kao naučni savjetnik u Institutu za jezik. Nekada je bila članica SDP-a. Maja Gasal - Vražalica: Ona je koordinator projekata u Predstavništvu njemačke privrede u našoj zemlji. 

Ukupno: 5
Nepoznato: 2
Pravnik: 1
Profesor: 1
Diplomirani elektrotehničar: 1

Srpska demokratska stranka (SDS)

Đorđe Krčmar: Diplomirani pravnik koji je pet godina bio sudija Osnovnog suda u Gradišci. Bio je član Skupštine advokatske komore, kao i član ustavne i zakonodavne komisije u Vijeću naroda. Borislav Bojić: Diplomirani ekonomist koji je radio u Radnoj zajednici općine Prijedor od 1980., pa do prvog mandata u NSRS.Mladen Bosić: Diplomirani inžinjer elektrotehnike. Bio je direktor Telekoma RJ Brčko do 2000. godine, te je bio zamjenik ministra inostranih poslova BiH do 2001. godine. Bio je ambasador BiH u Sloveniji, a bivši je predsjednik SDS-a. Nenad Lalić: Doktor nauka na Fakultetu organizacionih nauka (diplomirani inžinjer organizacionih nauka). Predavač je na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini. Aleksandra Pandurević: Diplomirala na Fakultetu za preduzentnički biznis, a do 2010. godine je radila kao novinar.

Ukupno: 5
Pravnik: 1
Ekonomist: 1
Diplomirani elektrotehničar: 1
Inžinjer organizacionih nauka: 1
Novinar: 1

Savez za bolju budućnost (SBB)

Fehim Škaljić: Bio je načelnik Općine Stari Grad, a u prošlom sazivu je bio šef Kluba poslanika SBB-a u Parlamentu FBiH. Studirao je i na Pravnom i na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, ali nijedan nije završio. Radio je u sarajevskom „Vodovodu i kanalizaciji“, općinskim strukturama, bio komercijalni direktor „Bosna auto Holdinga“ i direktor Grupacije „Avaz“. Mirsad Isaković: Magistar je ekonomskih nauka. Asistent je finansijske grupe predmeta na Univerzitetu u Travniku. Trenutno pod pokroviteljstvom IPMA predaje i vodi seminare za edukaciju projekt menadžera za licencu EU. Mirsad Džonlagić: Diplomirani inžinjer tehnologije, koji radi kao profesor na nekoliko univerziteta u našoj zemlji. Radio je šst godina u firmi "Soda-so Holding Co". Damir Arnaut: Bio je savjetnik Harisa Silajdžića, bivšeg člana Predsjedništva BiH i predsjednika SBiH. Doktor je prava, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u SAD-u.

Ukupno: 4
Ekonomist: 1
Inžinjer tehnologije: 1
Pravnik: 1
Nepoznato: 1

Koalicija HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg-Bosne

Borjana Krišto: Diplomirana pravnica, u politici je od 1995. godine. Krišto je do 1999. radila u livanjskim kompanijama „Agro Livno“, „Guber“, „Likom“ i „Livno bus“. 2006. godine je izabrana u Parlament BiH. Monika Tomić: Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a dekan je Fakulteta farmacije u Mostaru. Vjekoslav Bevanda: Diplomirani je ekonomist. Radio je u Avionskoj industriji Soko Mostar, gdje je u narednih deset godina bio na rukovodećim pozicijama. Od 2012. godine je predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Nikola Lovrinović: On je zamjenik predsjednik HDZ-a, a bio je kandidat za načelnika Općine Novi Travnik na proteklim Lokalnim izborima u BiH.

Ukupno: 4
Pravnik: 1
Doktor: 1
Ekonomist: 1
Nepoznato: 1

Socijaldemokratska partija BiH (SDP)

Saša Magazinović: Diplomirani inžinjer mašinstva koji je radio u Domu naroda Parlamenta FBiH do 2010. godine. Mirsad Mešić: Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka. Dugo je radio u nekadašnjem općinskom sekretarijatu za narodnu odbranu, a 1998. godine otišao je, kako se navodi u njegovoj biografiji, "u nesigurne privatne poduzetničke vode" iz kojih sada ulazi u Parlament FBiH. Denis Bećirović: Doktor historijskih nauka. Radio je kao nastavnik u nekoliko škola, a u politiku ulazi 1998. godine. Bio je zastupnik u Parlamentu FBiH, te zastupnik u Parlamentu BiH. Od 2011. godine je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ukupno: 3
Inžinjer mašinstva: 1
Profesor: 1
Nepoznato: 1

Ostale stranke

A-SDA: Jasmin Emrić je poslanik Skupštine USK. Bio je načelnik Općine Bužim punih osam godina. 
PDP - NDP: Momčilo Novaković je suosnivač Demokratske partije zajedno sa Draganom Čavićem, koja je osnovana u Banja Luci prije pet godina.
DNS: Jovan Vukovljak je profesor fizike koji je 15 godina bio direktor Tehničke škole u Bijeljini. Trenutno je zaposlen u preduzeću "Elektro" u Bijeljini.

Ukupno: 3
Nepoznato: 2
Profesor: 1

Konačne brojke

Ukupno zastupnika: 40
Nepoznato: 7
Pravnik: 6
Profesor: 6
Ekonomist: 5
Doktor: 4
Inžinjer mašinstva: 2
Inžinjer tehnologije: 2
Diplomirani elektrotehničar: 2
Rudarski tehničar: 1
Defektolog: 1
Veterinar: 1
Menadžer: 1
Inžinjer organizacionih nauka: 1
Novinar: 1