Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

Okupljanjem brojnih komandanata i bivših boraca 5. korpusa, predstavnika kantonalne i gradske vlasti, nevladinih organizacija i građana, danas je na lokaciji Nuglovi-Spahići obilježena 23. godišnjica slamanja agresorskih snaga u Februarskoj ofanzivi 1994. godine.

Sa ovog mjesta poslana je poruka da se ne smije gubiti jedinstvo, te da prošlost treba sačuvati, ali i da se mora težiti boljoj budućnosti.

Stotinu ubijenih boraca 5. korpusa i  400 ranjenih od kojih 150 teže,bila je cijena slamanja jedne od najjačih agresorskih ofanziva, ali i cijena slobode srbljanskog platoa, te opstanka cijele Krajine.

Nenaoružani, gladni i promrzli na –27 stepeni, pripadnici bihaćkih, cazinskih, bužimskih, ključkih i sanskih brigada postali su jedno i slomili višestruko jačeg neprijatelja, koji je, pored šest brigada, djelovao sa izviđačko–diverzantskim i artiljerijskim odredima. Cilj je bio zauzimanje Hasinog vrha,Spahića glavice i Hidroelektrane u Kostelima, što je trebalo rezultirati slamanjem otpora u Bihaćkom okrugu.

Srpski agresor pretrpio je težak poraz, uz veliki broj zarobljenih, a samo drvarska jedinica izgubila je 40 vojnika, piše RTVUSK.